Margotte Kaczanowska | Psychotherapist | M.A., S.T.S.R.,  RSW, Member of OACCPP

416-769-6339
Życzeniem tej strony internetowej jest wzbogacenie teorii i praktyki terapii narracyjnej zarówno w języku polskim jak i angielskim

Uczmy Się Nawzajem Od Osób Znanych

Łatwo mnie ośmieszyć | Żyjąc| Desiderata| Zaproszenie| Prorok

Łatwo mnie ośmieszyć

Łatwo mnie ośmieszyć
ale nie dotknąć
Łatwo mnie dotknąć
ale nie poruszyć
łatwo mnie poruszyć
ale nie przesunąć
łatwo mnie przesunąć
ale nie zmienić
łatwo mnie zmienić
ale nie wyrwać
można mnie wyrwać
ale nie zniszczyć
można mnie zniszczyć
ale nie zabić
można mnie zabić!

ale jestem

Katarzyna Miller