Margotte Kaczanowska | Psychotherapist | M.A., S.T.S.R.,  RSW, Member of OACCPP

416-769-6339
Życzeniem tej strony internetowej jest wzbogacenie teorii i praktyki terapii narracyjnej zarówno w języku polskim jak i angielskim

Uczmy Się Nawzajem Od Osób Znanych

Żyjąc

Ogień w liściu i trawa
tak zielona, że każde lato
wydaje się latem ostatnim.

Wiatr wieje, liście
mienią się w słońcu,
każdy dzień dniem ostatnim.

Czerwona salamandra,
tak zimna i tak
łatwa do schwytania, sennie

porusza łapkami
i długim ogonkiem. Trzymam
dłoń otwartą, niech idzie.

Każda minuta minutą ostatnią.

Denise Levertov
1923-1997